Międzynarodowy Dzień Dziecka / International Children’s Day

Workshops of the Polonia Hamilton FC football club at a Polish school run by Mrs. Ewa Iwanicka at the Helen Detwiler Junior Elementary School in Hamilton. 3 hours of fun outdoors.
The weather was good and we finished the fun with pizza, fruit and water.  ️⚽️
 
Warsztaty klubu piłkarskiego Polonia Hamilton FC w polskiej szkole prowadzonej przez panią Ewę Iwanicka w Helen Detwiler Junior Elementary School w Hamilton. 3 godziny zabawy na świeżym powietrzu.
Pogoda dopisała i zakończyliśmy zabawę pizzą, owocami i źródlaną woda. ⚽️  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *